เยียร์ พม่า ง่อน เบอร์แข้งโหดๆ จัดๆ

กระเทยน้อย อายุ 3 เดือนเศษ มาจากพ่อพันธ์ุแม่พันธุ์ โครงสร้างดี หนังหนา เบอร์แข้งสุดโหด จัดจ้าน แบ่ง 500 ไม่รวมส่ง

ติดต่อ โทร 0925037857

Line ID : biwty30teerapong